Star Hill River Kwai Resort - 01.jpg

แกลเลอรี

บรรยากาศ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/5

สระว่ายน้ำ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
 

สระว่ายน้ำธรรมชาติ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
 

กิจกรรมทางน้ำ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/3
 

กิจกรรมทางบก

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/2
 

ห้องประชุม/จัดเลี้ยง

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/7
 

ร้านอาหาร & ล็อบบี้

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/4